Korenmolen De Hoop

In Bunschoten verrees een nieuwe Korenmolen De Hoop.

Vroeger had vrijwel elke stad en dorp haar eigen molen. Vooral korenmolens stonden in vrijwel elke gemeente omdat het graan voor het bakken van brood in die molens moest worden gemalen. Meel is een product dat snel bederft en daarom stonden de molens dicht in de buurt van de consumenten.

Om te kunnen malen, waren de molens afhankelijk van wind. Wind die er niet altijd was en daarom waren molens niet altijd even bedrijfszeker. Dat was een reden dat veel molenaars een motor aanschaften om de molenstenen te laten draaien. Helaas ging dat vaak gepaard met het achterwege laten van onderhoud aan de molen. Dat leidde na verloop van tijd tot een verpauperde situatie en in het ergste geval zelfs de sloop van de molen.

Zo is het in ieder geval gegaan met Korenmolen De Hoop in Bunschoten. Eeuwenlang stond er langs de Spakenburger Gracht een korenmolen. De laatste molen werd in 1899 gebouwd. Een molen die voor die tijd stond te draaien als een oliemolen in Wormer in de Zaanstreek. In Bunschoten bleef de molen niet lang nodig voor het malen van meel. Al in 1912 kwam er een motor in de molen en bij een storm in 1930 raakten de wieken op hol waardoor ze kapot sloegen. De molen was flink beschadigd en de kosten om de toch al wat vervallen molen te herstellen, waren te hoog. Er werd nog geprobeerd om gelden voor restauratie bijeen te krijgen, maar dat lukte niet. In 1931 werden de wieken, de kap en de omloop van de molen gesloopt. Alleen de kale molenromp bleef over. Totdat in 1967 een garagebedrijf de grond onder de molen wilde gaan gebruiken voor de bouw van een showroom. Daarin paste de molen niet en het historische gebouw werd met de grond gelijk gemaakt.

Eind vorige eeuw ontstonden er gedachten om de molen te gaan herbouwen. Dat leidde tot een onderzoek of het mogelijk was en daaruit bleek dat het kon. Hiervoor werd de Stichting Korenmolen De Hoop Bunschoten opgericht. Het bestuur van deze stichting maakte in de jaren daarna de nodige plannen. Er werd een nieuwe locatie gezocht en gevonden maar het belangrijkste was dat er geld bij elkaar moest kunnen worden gebracht om de bouw mogelijk te maken. Een bedrag van meer dan een miljoen euro.

Een grote opgaaf, maar de stichting kreeg het voor elkaar. In 2007 waren er zoveel subsidies en sponsorgelden in het vooruitzicht gesteld, dat de stichting de opdracht voor de bouw van de molen kon verstrekken. Aannemersbedrijf Groot Roessink uit Voorst en Molenmakersbedrijf Groot Wesseldijk uit Lochem kregen de opdracht. Op 30 november 2007 werd het startsein gegeven voor de bouw. Bijna een jaar later konden het houten achtkant en de molenkap de molen worden gehesen. Tot slot werden in maart 2009 de wieken op de molen geplaatst.

Daarmee heeft Bunschoten haar Korenmolen De Hoop terug. Een belangrijk element van de skyline is teruggebracht en een stuk geschiedenis herleeft. Op een prachtige locatie aan de rand van de oude stad Bunschoten is de molen herbouwd.

https://www.monumentenbunschoten.nl/korenmolen-de-hoop

Meel koop je bij de Molenwinkel